• Firemná kultúra

  Koľko rokov má srdce, aká široká je cesta. Poslanie: stať sa väčším a silnejším v národnom a medzinárodnom elektrotechnickom priemysle, neustále zlepšovať kvalitu života ľudí. Hodnoty: dôveryhodné dodržiavanie, obhajoba zmien. Filozofia podnikania: Aké staré je srdce a aká široká je cesta. Con ...
  Čítaj viac
 • Znalosť produktu

  Čo je stabilizátor napätia: Stabilizátor napätia je zariadenie v elektrotechnike určené na automatické udržiavanie konštantného napätia. Regulátor môže mať jednoduchú „doprednú“ konštrukciu alebo môže obsahovať regulačnú slučku so zápornou spätnou väzbou. Ovládanie servomotora alebo relé pre ...
  Čítaj viac
 • S príchodom nového kola boomu investícií do energetiky

  S príchodom nového kola rozmachu investícií do energetiky budú výrobcovia zariadení na prenos a transformáciu energie v najbližších rokoch na plný výkon, čo preukáže rozmach výroby a predaja a veľmi prosperujúcu situáciu. Ako dôležitá vetva prenosu a distribúcie energie ...
  Čítaj viac